Interiör - Öppen spis

Vård av öppen spis

Sprickor uppstår i regel på grund av sättningar i skorstensstocken eller grunden. I vilken mån sprickorna är så pass allvarliga att spisen måste muras om, eller om det är tillräckligt att putsa i sprickorna, bör avgöras av en skorstensfejarmästare. Genom eldningen kan värmen medföra att puts eller sten vittrar, men skadorna är oftast ytliga och lokala. Oftast räcker det med en omputsning på berörda delar och en omkritning av ytlagret.

Om den öppna spisen är i så dåligt skick att den måste ersättas av en ny, bör den ersättas med en som är så lik den gamla som möjligt. Om tidigare spis saknas och en helt ny skall muras, sök förebilder i granntrakten. Spisarna varierar ofta lokalt till sin utformning. För ommurning såväl som nymurning följer höga krav på brandskydd. Därför är det bäst att förhöra sig med kommunens skorstensfejarmästare om vilka regler som gäller innan arbetet sätter igång.

En öppen eldstad.
Öppen spis anno 1913. LO:s semesterhem för arbetarkvinnor på Marholmen. Fotograf: Roslagsmuseet.

Betydelsefullt för spisens utseende och funktion är att den putsas med lerbruk. Spisen behöver kunna andas och eventuell fukt transporteras bort. Till detta används naturformad sand, så kallad mursand. Undvik krossad sand som ger en alltför kornig struktur. Ytan skall vara slät. Till slamning av spisens yta används krita uppblandad med lättmjölk. Blandningsproportionerna bestäms på samma sätt som vid kalkfärgning, genom att prov tas på tumnageln. När nageln får en lagom tunn slöja är krittillsatsen tillräcklig. Men hellre en tunn blandning och flera strykningar än en alltför tjock som lätt flagnar. Krita finns att köpa i de flesta byggnadsvårdsbutiker.