Till innehållet

Om samlingarna

Fotografisamlingar 

Länsmuseets fotografisamlingar är en blandning av fotografier från olika tider. En stor del är fotografier som museets fotografer och antikvarier tagit vid dokumentationer och inventeringar. Bland dessa finns bilder som visar byggnader, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer. 

Den andra delen av samlingen har tillkommit genom insamling av äldre fotografier, ofta genom gåvor från privatpersoner. Eller genom att samlingar överförts från andra institutioner som till exempel Länsstyrelsen i Stockholm län eller andra museer.  Här finns bilder som visar allt från länet, sett från luften till kulturmiljöer och privata hem. 

En tredje del av fotografisamlingen är insamlingen av vår tids fotografier. Det vill säga de bilder vi tar idag med mobiltelefoner och digitala kameror. Fotograferna har själva valt vilka fotografier som ska vara del av museets fotografisamlingar genom att ladda upp dem på ”Samtidsbild”. 

I museets digitala samlingar kan du söka bland drygt 40 000 fotografier.  

Administrativa handlingar och egna dokumentationer 

I vårt arkiv finns Stockholms läns museums egna handlingar. Det är olika typer av administrativa papper om vår verksamhet men också kulturhistoriskt material från dokumentationer och uppdrag. Det går att hitta bland annat material inom etnologi, bebyggelsehistoria och arkeologi. Några exempel är dokumentationer av byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar samt handlingar rörande fornvård och arkeologiska uppdrag. Handlingarna är inte digitaliserade men vissa dokumentationer och uppdrag är publicerade i museets rapporter.  

Kulturminnesrådets handlingar

Kulturminnesrådet var en föregångare till länsmuseets verksamhet inom kulturmiljövård och drevs av Landsantikvarien, som var placerad på Länsstyrelsen. Materialet består främst ärenden men även en del mindre utredningar och dokumentationer genomförda före 1976. Inget av materialet är digitaliserat. 

Byggnadsinventeringar 

En stor del av de byggnadsinventeringar som utfördes av Länsstyrelsen i Stockholms län under 1960-, 70, och 80-talen förvaras i vårt arkiv. En mindre del av inventeringarna är digitaliserade och går att söka i våra digitala samlingar.  

Rapporter 

Länsmuseet har tidigare bedrivit uppdragsverksamhet inom arkeologi och bebyggelsehistoria. Uppdragen avslutades oftast med en rapport som finns i vårt arkiv. De flesta av de cirka 750 rapporterna finns också som pdf:er och är sökbara i museets digitala samlingar.  

Kollektivt kulturarv – hembygdsföreningars bilder

Kollektivt kulturarv är ett samarbete mellan länsmuseet, Stockholms läns hembygdsförbund och ett antal hembygdsföreningar. Föreningarna digitaliserar fotografier och föremål som sedan publiceras på den gemensamma webbplatsen Kulturarv Stockholm. Det går också att samsöka i det digitaliserade materialet på länsmuseets söksida.

Har du frågor om fotosamlingarna eller arkivet kontakta: Ann-Sofie Nygren,
ann-sofie.nygren@regionstockholm.se eller via samlingar.kultur@regionstockholm.se

close-icon