Om Stockholms läns museum

Stockholmslansmuseum.se är vår digitala museibyggnad. På vår webb och i andra digital kanaler berättar vi om spännande besöksmål, om länets konst, arkitektur och kulturhistoria. Om livet här igår och idag. Vi visar gamla och nya bilder. Tillsammans med länsinvånarna skapar vi innehållet. Så besök oss här på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Aktuella för många

Alla är välkomna att ta del av vår verksamhet och vi anstränger oss för att vara aktuella för många. Oavsett om du är expert eller  bara är nyfiken på ditt kulturarv eller platsen du bor på ska du hitta något intressant hos oss

Stöd och rådgivning

Vi ger stöd med rådgivning, tillgängliggörande och dokumentation till offentliga institutioner, näringsliv och privatpersoner i kulturmiljöfrågor. Vi är sedan 2021en del av Region Stockholm och vi får stöd från Staten genom Kulturrådet.

En del av Sveriges största museum

Tillsammans med övriga länsmuseer i Sverige är vi det största museet i landet. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi öka förståelsen för vår historia och samtid.

Vision

Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, samtid och framtid.

Övertygelse

Att tillvarata, utveckla och förmedla kunskap om kulturarvet är avgörande för en god samhällsutveckling.

Verksamhetsidé

Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om det regionala kulturarvet tillsammans med länsinvånare och andra aktörer. Vår kunskap bidrar till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.