Brottö – ett skärgårdsjordbruk

Välkommen till utställningen om Brottö! Här kan du utforska dagens liv på gården genom filmen “Brottö – ett skärgårdsjordbruk” eller resa bakåt i tiden i “Brottö gårds historia”. Följ med på en digital resa i Stockholms skärgård!