Kontaktuppgifter

Stockholms läns museum är ett digitalt museum utan publika lokaler. Vi samarbetar ofta med andra vilket innebär att vi kan finnas på plats i länet tillsammans med andra aktörer. Sedan januari 2021 är Stockholms läns museum en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Leveransadress:

Stockholms läns museum
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Södermalmsallén 36. Plan 3.

Postadress:

Stockholms läns museum
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38 204, 100 64 Stockholm

Organisationsnummer:

Region Stockholm, 232100-0016

E-post:

Allmänna frågor till museet: lansmuseet.kultur@regionstockholm.se

Museichef

Eva Skyllberg
Melj: eva.skyllberg@regionstockholm.se

Press och kommunikation

Michelle Stensson Larsson
Mejl: michelle.stensson-larsson@regionstockholm.se

Medarbetare efter förnamn

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig
Telefon: 076-526 94 25, 08-123 379 50
Mejl: ann-sofie.nygren@regionstockholm.se

Daniel Sahlén
Arkeolog
Telefon: 076-526 94 54, 08-123 379 48
Mejl: daniel.sahlen@regionstockholm.se

Eva Skyllberg
Museichef
Telefon: 076-526 94 40, 08-123 379 41
Melj: eva.skyllberg@regionstockholm.se

Hedvig Bellberg (tjänstledig)
Bebyggelseantikvarie

Karolina Hedström
Fotoantikvarie
Telefon: 076-526 94 24, 08-123 379 43
Mejl: karolina.hedstrom@regionstockholm.se

Matilda Hall
Digital producent
Telefon: 08-123 379 00
Mejl: matilda.hall@regionstockholm.se

Mats Nilsson
Digital pedagog
Telefon: 08-123 379 49
Mejl: mats.t.nilsson@regionstockholm.se

Michelle Stensson Larsson
Kommunikatör
Telefon: 070-250 97 51, 08-123 379 31
Melj: michelle.stensson-larsson@regionstockholm.se

Moa Beskow
Etnolog
Telefon: 076-526 94 30, 08-123 379 45
Mejl: moa.beskow@regionstockholm.se

Niclas Lindergård
Tekniker audiovisuell media
Telefon: 076-526 94 22, 08-123 379 42
Mejl: niclas.holmstrom-lindergard@regionstockholm.se

Rebecka Walan
Intendent, konst
Telefon: 076-526 94 44, 08-123 379 47
Mejl: rebecka.walan@regionstockholm.se

Ulrika Schreil
Digital strateg
Telefon: 076-526 94 58, 08-123 379 44
Mejl: ulrika.schreil@regionstockholm.se

Eleonor Åberg
Kulturmiljöstrateg
Telefon: 073-086 97 33, 08-123 378 44
Mejl: eleonor.aberg@regionstockholm.se