Om oss

Stockholms läns museum är museet på fickan. Med det menar vi att vi är ett digitalt museum. På vår webb och i andra digital kanaler berättar vi om spännande besöksmål, om länets konst och historia, om slöjd och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Tillsammans med länsinvånarna skapar vi innehållet. Så besök oss här på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Aktuella för många

Alla är välkomna att ta del av vår verksamhet och vi anstränger oss för att vara aktuella för många. Oavsett om du är expert eller om du ännu inte vet så mycket om ditt kulturarv eller platsen du bor på.

Stöd och rådgivning

Vi ger stöd med rådgivning, tillgängliggörande och dokumentation till offentliga institutioner, näringsliv och privatpersoner i kulturmiljöfrågor. Vi får pengar för att kunna driva vår verksamhet från Region Stockholm och från Staten genom Kulturrådet och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

En del av Sveriges största museum

Tillsammans med övriga länsmuseer i Sverige är vi det största museet i landet. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår historia och samtid.

Slöjd Stockholm – en del av vår verksamhet

En del av vår verksamhet är Slöjd Stockholm. Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån ett närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv samt samordnar och utvecklar slöjdområdet i hela länet. Vi jobbar med flera inriktningar som hård, textil och internationell slöjd. Vi har ett fokus på barn och unga och har en hel del kurs- och utbildningsverksamhet.

Vision

Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, samtid och framtid.

Övertygelse

Att tillvarata, utveckla och förmedla kunskap om kulturarvet är avgörande för en god samhällsutveckling.

Verksamhetsidé

Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om det regionala kulturarvet tillsammans med länsinvånare och andra aktörer. Vår kunskap bidrar till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.

Stiftelsen Stockholms läns museums styrelse

 

close-icon