Huset

Att restaurera

Ansvar och hänsyn

Vare sig ett hus är bortglömt, befinner sig i stadier av förfall, eller har renoverats ovarsamt av en tidigare ägare, så förtjänar det upprättelse, på husets villkor och med största respekt för dess byggnadshistoriska värden. Ett gammalt hus är ofta i varje detalj en hantverksprodukt, som återspeglar en uråldrig tradition där byggnadsteknik och materialanvändning har varit lika självklar och genomtänkt som planlösning, placering av dörrar, fönster, eldstäder och utformningen av beslag. 

En lika omistlig del av värdet är spåren av tidigare generationers användande; tröskelns eller trappstegens lätta urholkning efter otaliga fötters upprepade trampande, slitaget på dörren, just där generation efter generation placerat handen för att stänga eller öppna den, det gråvita skurgolvets varierande plankbredder, allt det där nötta. Avtrycken är sådant vi kallar för patina, som bevarar och förstärker husets autenticitet.

Husets konstruktion

Som nybliven ägare till ett gammalt hus bör du först och främst undersöka om något omgående behöver åtgärdas när det gäller konstruktionen.  Börja med yttertaket – husets viktigaste del – för att utesluta eventuellt läckage. Kontrollera även takstolarnas eller takåsarnas bärande kondition – de brukar klara sig mot röta så länge taket är tätt och ventilationen tillräcklig. Fortsätt med grundens och stommens konstruktion.  Om eldstäder finns, bör murstockarna provtryckas före användning.  Försäkra dig om att inga allvarliga rötskador eller svampangrepp finns, vilka kan upptäckas vid en okulär besiktning. Hussvampangrepp har ungefär samma doft som en champinjon.

Undersök och lär känna karaktären

Efter den inledande inspektionen – minns att skynda långsamt! Bo in dig, lyssna till ditt hus och lär känna det. Ta reda på så mycket du kan om dess historia innan du låter förverkliga dina idéer. Fundera på vad som är karakteristiskt för just ditt hus och vad som är viktigt att bevara för att inte särarten skall gå förlorad. Är huset obeboeligt som det är, begränsa dig till att göra i ordning ett av rummen. Men riv inte ut eller lägg till något som du senare kan komma att ångra.    

Bevara och återbruka

I stället för att tänka i termerna kassera eller byta ut, försök att utgå från att det mesta går att bevara. Använd traditionella material och metoder. De är både lättare att arbeta med och – i förhållande till sin långa livslängd – billigare än moderna motsvarigheter. Gamla hus mår också bra av att restaureras med samma material som de är byggda i.