Bidra till samlingarna

Bidra till vår gemensamma historia!

Museerna har i uppdrag att samla kunskap om människors livsvillkor och förmedla detta till en bred allmänhet. Därför är samtidsdokumentation och insamling en viktig del av vårt arbete. Alla är välkomna att bidra och längre ner på sidan hittar du våra aktuella insamlingar.

Vi samlar både fotografier och berättelser. Det som blir historia sen är det som händer nu och utan aktiv insamling riskerar vi glapp i historieskrivningen.

Har du frågor eller synpunkter? 
Kontakta Moa Beskow, etnolog, moa.beskow@regionstockholm.se, eller 
Karolina Hedström, fotoantikvarie  karolina.hedstrom@regionstockholm.se 

Berättelser 

För att vårt läns historia ska bli så komplett som möjligt behövs en mångfald av berättelser och perspektiv. Därför är just ditt bidrag viktigt. Genom att svara på våra frågelistor blir din berättelse en del av vårt läns historia och bevaras i museets samlingar för framtiden. 

På den här sidan hittar du aktuella teman och insamlingar och du som vill bidra länkas vidare till en enkät med ett antal frågor. När du har klickat på skicka kommer det du skrivit tillbaka till oss för omhändertagande och arkivering. Vi läser alla svar och du får gärna skriva utförligt och med många detaljer. Tänk att någon kanske kommer att läsa det du skrivit om hundra år! 

Just nu samlar vi berättelser från Täby. Läs mer under sidan om insamlingen: Mitt Täby

Dåtidsbild 

Dåtidsbild är en tjänst för insamling av länsinvånarnas kulturarv i form av äldre fotografier och minnen. Genom Dåtidsbild bjuder Stockholms läns museum in alla som bor eller vistas i länet att vara med och skapa vårt gemensamma minne. För att vårt läns historia ska bli så komplett som möjligt behövs en mångfald av perspektiv. Därför är just ditt bidrag viktigt. 

Allt som laddas upp i Dåtidsbild lagras och bevaras för framtiden på Stockholms läns museum. Tillsammans skapar vi vårt gemensamma visuella kulturarv. 

Samtidsbild 

Samtidsbild är Stockholms läns museums plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i vårt län.

Digitala fotografier är flyktiga till sin natur. Sättet vi tar bilder på och vad vi väljer att fotografera förändras också snabbt. Bilderna finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och då försvinner bilderna för alltid. Detta motiverar att museer samlar in dessa bilder och sparar dem för framtiden.

Allt som laddas upp i Samtidsbild lagras och bevaras för framtiden på Stockholms läns museum och tillsammans skapar vi vårt gemensamma visuella kulturarv.