Till innehållet

Samlingar

Samlingarna på Stockholms läns museum består av fotografier och arkivhandlingar. Fotografierna spänner från 1800-talets slut fram till idag och visar hur vi lever och har levt i länet. Drygt 40 000 fotografier är digitala och går att söka i museets digitala samlingar. 

Arkivhandlingarna består främst av olika typer av dokument från museets egen verksamhet som kulturhistoriskt material inom etnologi, bebyggelsehistoria och arkeologi. Men det finns också deponerat material från till exempel Länsstyrelsen. 

Vi tar gärna emot nytt material i våra samlingar. Kontakta gärna oss om du har fotografier eller handlingar du tror passar på länsmuseet.

Under rubriken “Samling pågår” hittar du allt som laddats upp till oss på museet av länets innevånare. Här finns alla bilder som kommit in via “Samtidsbild”. Fortsätt att bidra till vårt läns historia genom att ladda upp fler bilder!

close-icon