Till innehållet

Samlingar

Samlingarna på Stockholms läns museum består av fotografier och arkivhandlingar. Fotografierna spänner från 1800-talets slut fram till idag och visar kulturmiljöer och kulturhistoria i länet. Drygt 40 000 fotografier är digitala och går att söka i museets digitala samlingar. 

Arkivhandlingarna består främst av olika typer av dokument från museets egen verksamhet som kulturhistoriskt material inom etnologi, bebyggelsehistoria och arkeologi. Men det finns också deponerat material från till exempel Länsstyrelsen. 

Vi tar gärna emot nytt material i våra samlingar. Kontakta gärna oss om du har fotografier eller handlingar du tror passar på länsmuseet.

Har du frågor om fotosamlingarna eller arkivet kontakta: Ann-Sofie Nygren,
ann-sofie.nygren@regionstockholm.se eller via samlingar.kultur@regionstockholm.se

 

close-icon