Karta över Brottö

Karta över Brottö
Karta över Brottö och delar av Brännholmen från OpenStreetMap och dess bidragsgivare.

Om Brottö

Brottö är en halvö i den nordliga delen av mellanskärgården i Stockholms skärgård. Brottö hänger samman med Ingmarsö. Att resa hit med båt från Stockholms tar ungefär tre timmar. Det går att åka med Waxholmbolaget via Värmdö eller Ljusterö eller båt hela vägen från centrala Stockholm.

På Brottö finns endast ett fåtal bofasta men en hel del fritidshus och sommarboende. Från Brottö brygga går en promenadväg västerut mot kulturreservatet vid Brottösand med vackra strandängar och rester av ett nedlagt tegelbruk. Österut går en grusad smal väg mot Ingmarsö. De små vägarna går genom kulturreservatet där korna delvis går fritt. Det finns ingen biltrafik på Brottö. Kulturreservatet är uppdelat i två områden, ett på den vänstra sidan och en på den högra. Till reservatet hör också tre stycken intilliggande öar, varav Brännholmen är den största och används som betesö.