Om projektet

Den här utställningen är ett resultat av Stockholms läns museums dokumentation av Brottö som pågick mellan år 2022–2023. Gårdens historia fanns inte tidigare nedtecknad och var därför inte heller känd. Dokumentationen är gjord ur ett etnologiskt och kulturhistoriskt perspektiv för att kunna berätta om skärgårdsjordbruket på ön, främst från början av 1900-talet och fram till våra dagar.  

Att samla kunskap 

Som utgångspunkt har museet haft tillgång till gårdsarkivet på Brottö med ett rikt bildmaterial. Ett stort antal fotografier har lånats in, skannats, bearbetats och förtecknats och finns nu i museets bilddatabas där de sparas för framtiden. Intervjuer har gjorts med familjen Jansson som äger och driver Brottö skärgårdsjordbruk samt släktingar som spenderat mycket tid på gården.  

Museet har också besökt platsen vid olika årstider och filmat vardagen och arbetet på ön. Dokumentationen är gjord med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm och materialet finns arkiverat på Stockholms läns museum.  

Dokumentationen finns sammanställd i en rapport som går att få genom att kontakta Stockholms läns museum.

Om utställningen 

Utställningen är producerad av Stockholms läns museum med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm. Stort tack till familjen Jansson-Pettersson på Brottö som frikostigt delat med sig av bilder och visat och berättat om livet på en skärgårdsö.

Tack också till dig som besöker den här digitala utställningen och bidrar till att berättelsen om Brottö skärgårdsjordbruk lever vidare!

Fiskedrag fästa på verktygstavla
Fiskedrag i verkstan på Brottö gård. Foto: Jenny Bergensten

Hitta hit 

Brottö ligger i Stockholms läns mellanskärgård drygt två mil från Vaxholm i Österåkers kommun. Brottö är en halvö med landförbindelse till Ingmarsö. Till Brottö tar man sig enklast med Waxholmsbolagets ordinarie turer. Du hittar tider och resvägar via SL och Waxholmsbolaget, sök på destination Brottö brygga.  

Omgivningarna är vackra och från Brottö brygga löper fina promenadvägar vidare längs ön och för att komma till närliggande Ingmarsö är det cirka tjugo minuters gångväg. På Ingmarsö finns service så som toaletter, krog, bageri, museum och vandrarhem. Till Brottö kommer man för att upptäcka ett levande skärgårdsjordbruk och i lugn och ro strosa längs de små grusvägarna. Kanske möter du några betande kor längs din väg?