Interiör - Vårda ditt golv

Golv

Gamla brädgolv har många gånger rivits ut och bytts ut för att stämma med tidens ideal, eller skadats genom övertäckning med heltäckande plastmattor som spikats eller limmats på underliggande flytspackel.   
  
Byt inte i onödan ut ett gammalt golv, utan var försiktig med alltför stora åtgärder. Även ett övertäckt golv går ofta att laga och återanvända. Gamla bevarade golv är slitna, men hållbar. De bidrar till rummets karaktär och är en viktig kvalitet.