Interiör - Målning innertak

Målning av innertak – historia

Takens material och utformning har växlat genom tiderna. Den enkla bondstugans bjälktak, med överliggande brädpanel, har som regel målats med limfärg.

Under 1600-talet var det vanligt med vävspända tak i slott och herrgårdar. De pappspända taken är en billigare variant som spreds under slutet av 1800-talet och till stor del ersatte vävtaken.

Närbild på ett tak.
Limfärgsmålat paneltak. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Tak av de flesta slag – bjälktak, takpanel, väv- och pappspända tak var vanligen strukna med limfärg. Kring sekelskiftet 1900 och i början av seklet försågs ofta kök, hallar med mera, med innertak av oljemålad pärlspont.

Kassettak förekom i de klassicerande arkitekturstilarna, konstruerade med nersänkta rutfält, i trä eller andra material, som betong. Kassetterna kunde bland annat målas med runda eller ovala kronbladsornament, ofta akantusblad.

Ett tak som har många mönster.
Limfärgsmålat tak, 1880-tal. Fotograf: Kersti Lilja.

Dekorationsmålning av innertak har varit vanligt förekommande på de flesta underlag. Dekorationsmålade bjälktak förekom under 1500- och 1600-talen. Vävspända tak försågs ofta med dekorationsmåleri under 1700-talet, åtminstone i mer påkostade miljöer. Under 1800-talet var det likaså vanligt med dekorerade tak. Taken som ofta var papp- eller vävspända försågs med målningar, ofta användes schabloner.