Interiör - Järnspis och järnkamin

Vård av järnspis och järnkamin

Det är tämligen lätt att renovera en vedspis, eller järnspis, om den inte invändigt har sprängts sönder av för hög temperatur eller med tiden helt rostat sönder. I så fall behöver spisen troligtvis demonteras och de trasiga delarna svetsas samman.  

En gammal spis i ett kök.
Järnspis i köket. Bengt Ohlson.

Rengöring

  • Borsta bort rost med en hård borste, alternativt en stålborste, beroende på graden av rostangrepp 
  • Applicera ugnssvärta med en lätt fuktad trasa. Ugnssvärta finns att köpa i handeln, men kan även tillredas av grafit fuktad med öl.
  • Efterborsta med en mjuk trasa alternativt en mjuk borste, till exempel en skoborste.

Lagning och komplettering av ugnslera

Ugnen är täckt med ett cirka 1,5 centimeter tjockt lager av eldfast lera ovanpå och på sidorna. Mot eldstaden finns en skiljevägg av järn (brashäll). Leran har till uppgift att ge en jämn fördelning av värmen till ugnen, men har ofta fallit bort helt eller delvis. Eldfast lerbruk finns att köpa i de flesta byggnadsvårdsbutiker. Resterna av den gamla leran kan också användas men den bör dock vara fri från alltför mycket sot.

  • Rör ut leran med vatten till en tjock gröt (den får inte rinna, utan ska vara relativt fast och formbar).
  • Applicera leran på ugnens sidoväggar och ovansida.
  • Fyll sedan igen de krympsprickor som uppstår när leran torkar med ny lera.

Lagning av mindre sprickor i gjutjärnsgodset kan tätas med hjälp av pannkitt eller spackelpasta avsedd för heta motordelar.

Sotning

Sotning bör göras varje år av fackman om spisen används regelbundet. Men passa gärna på, samtidigt som du tömmer askan, att själv skrapa ur sot under ugnen genom den lilla sotluckan som finns under ugnsluckan. För detta används en enkel skrapa på stång som brukar finnas som tillbehör till spisen. Askan bör tömmas ofta (gärna i komposten i trädgården) annars blir draget dåligt och gallret under eldstaden (rosten) uppbränt i förtid.

En kamin som står i ett rum.
Interiör med äldre järnkamin. Fotograf: Bengt Johansson.