Interiör - Kök- och badrumsrenovering

Kök- och badrumsrenovering

Om köket inte har genomgått någon större ombyggnad sedan det gamla huset byggdes behövs förmodligen både förbättringsåtgärder och uppdateringar göras, även om de gamla originalköken idag börjar bli ovanliga. Renovera med respekt för originalet. Vitvaror kan behöva bytas ut mot nya energisnåla, men snickeriinredningen är värdebärande. Börja med att mäta upp köket och dokumentera det som finns. Förutom att köket kan vara slitet kan bänkhöjder vara lägre än idag och skåp och bänkar otillräckliga. Det behöver dock inte betyda att hela köket måste rivas ut eller byggas om. För att behålla den äldre stämningen i köket är det viktigt att inte byta ut allt mot nytt. Höj inredningen med en högre sockel eller lägg till en lådrad under bänkskivan. Ta till vara och komplettera med tidstypiska detaljer gällande material, form och färgsättning.

I badrummen gäller ett liknande tillvägagångssätt, byt ut sådant som idag kanske ses som mindre hygieniskt eller hälsosamt, som plastmattor och plastväggar, men bevara tidstypiska armaturer och keramik.

Tänk på att alltid anlita certifierade elektriker och rörmokare och gärna auktoriserade montörer för el- och rördragningar samt kakelarbeten så att installationerna och tätskikt följer branschstandard. Det är speciellt viktigt att arbetena blir väl genomförda så att skador eller risk för olyckor uppstår.

En öppen dörr som leder in till en liten toalett.
Högspolande WC, med vattencistern i porslin högt placerad på väggen. På modet i Sverige från slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Kök under 1900–1930

Kök från denna tid kan vara svårarbetade eftersom arbetsbänkarna är låga. Detta kan åtgärdas på två sätt: genom att höja inredningen med en högre sparksockel eller genom att höja arbetsbänken med ett lådparti ovanför luckorna. De höga platsbyggda överskåpen i gamla kök och serveringsgångar skall vi vara rädda om. De är hantverksmässigt utförda och anpassade till köket. Ett ursprungligt skafferi är också en stor tillgång och bör således sparas. Ofta saknas bra utrymmen för förvaring av mat och plats för syltburkar och dylikt i moderna kök.

Den italienska Carraramarmorn som blev vanlig som arbetsbänk i början på 1900-talet är tjockare än de som säljs på marknaden i dag. Om den är sprucken kan den lagas av en stenfirma – det är bättre än att köpa en ny av sämre kvalitet. En marmorskiva underhålls genom att smörja in den med matolja, eller symaskinsolja som får dra över natten. Dagen efter torkas skivan av med en ren trasa. Äldre diskbänkar håller också högre kvalitet än moderna.

Om trots allt ett nytt kök behöver byggas är det bättre att måttbeställa en ny köksinredning på ett snickeri. Även om det blir dyrare så blir det också ett hållbarare kök. Att måttbeställa på ett snickeri är också ett bra alternativ vid komplettering av gammal inredning. Vid en renovering synliggörs ofta äldre färgsättning, vilket kan ge tips om färgval. Vid nymålning är en bra linoljefärg att rekommendera. Kök från 1920-talet målades ofta med en enfärgad linoljelackfärg. Färgen passar utmärkt eftersom den är slät och lätt att hålla ren. Taken i äldre kök kan ibland vara målade med limfärg. Linoljefärg är dock att föredra eftersom den är tvättbar och lättare att hålla ren än limfärg.

Kök under 1930–1940-tal

Snickerier från 1930–1940-talen är oftast gediget utformade med hantverksmässigt byggda lådor och luckor. Skåp och bänkar från den här tiden hade vanligen mindre måttdjup än dagens standard, vilket kan vara bra att ha i åtanke, då köken byggda på 1930-talet ofta är små. Det kan därför vara bra att spara hyllor, vitrinskåp och specerifack även om övrig inredning måste bytas ut. Skafferiet är ett bra komplement och skall ses som en tillgång. Om äldre delar skall sparas bör nytillskotten anpassas så att helheten blir bra. Vita blanka platsmålade snickerier passar bra i dessa kök, medan mörka luckor kan kännas helt fel i villor från den här tiden.

Kök under 1950-tal

De ursprungliga kökssnickerierna från 1950-talet är funktionellt utformade och utförda i goda material som är väl anpassade till kökens form och mått. Byggda med utmärkt virkeskvalitet är köken ofta vida överlägsna moderna köksinredningar. Därför är det värt att spara och återanvända befintlig köksinredning. Den ursprungliga skåpinredningen behålls helst i sin helhet. Skador kan lagas och stommarna målas på plats. Skåpluckor kan antingen målas på plats eller lyftas av och målas på verkstad. Om luckorna är kraftigt skadade kan det övervägas att behålla stommarna och bara byta luckor. Vid komplettering med nya luckor är det lämpligt att skåpen får en likartad målningsbehandling, på plats eller på en verkstad.

Kök under 1960-talet och framåt

Också senare tillkomna kök är värdebärande för en byggnad. Att alltid ha i åtanke att ett original är värdefullt att bevara är en utgångsregel. Varje byggnadsepok har sitt särskilda arkitektoniska och designmässiga uttryck, så ett 1960-talskök i ett hus från sin tid är lika bevarandevärt som ett tidigare kök i ett äldre hus. Många av de trärena inredningarna från 1980-talet har rivits ut, men de var flera gånger gedigna, i massivt trä, och finns en sådan inredning kvar kan den lika gärna bevaras, och som alternativ till att riva ut den, kan den gulaktiga träfärgen målas i annan kulör.

Ett litet kök med skåp, bänk och överskåp med luckor.
Skåpen i denna WP-villas kök har originalfärg från 1968. Även teakbänken är i original. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Beslag

Ursprungliga beslag och är viktiga för helhetsintrycket. Om de ursprungliga beslagen har bytts ut, finns det numera nytillverkade tidstypiska stängningsbeslag och draghandtag i byggnadsvårdsbutiker.

Badrum

Nästan inget bostadsutrymme har byggts om så ofta som toalett och badrum,  Vid renovering av badrum gäller precis som för köken att det bör undvikas att lockas av allt för modemässig utrustning. Om tvättstället spricker behöver inte all utrustning bytas ut. Det gäller här dock att satsa på tåliga och lättskötta material. Det är trots allt härligare att gå på ett keramiskt golvmaterial än en plastmatta. Uppdatera genom att ta bort sådant som är ohälsosamt, men bevara exempelvis tidstrogna kommoder, kranar, armaturer och keramik.