Interiör - Målning golv

Målning av trägolv – historia

Att måla trägolven med linoljefärg blev modernt på 1700-talet, till en början endast i högreståndsmiljöer, men under 1800-talet även i andra miljöer.

Det var, enligt gängse uppfattning, kung Gustav III som införde traditionen att måla golv. Åtminstone var det under gustaviansk tid som seden uppkom. Med inspiration från södra Europa målades trägolv i kungliga miljöer för att efterlikna golv av olika typer av marmor, samt parketter.

Under 1700-talet målades golven i herrgårdarnas finrum ofta i en kalkstensimiterande grå färg. Även rutiga golv förekom, sådana som imiterade sten i svart och vitt, grått och vitt eller grått och svart. Parkettimiterande målning i bruna nyanser förekom också.

Ett gammalt trägolv.
Trägolv med rester av äldre linoljefärgsmålning. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Vid 1800-talets mitt fanns målade golv i alla typer av herrgårdar, prästgårdar och bättre borgerliga miljöer. Ockragula golv blev modernt, och ibland målades en kalkstensgrå fris längs väggarna. Dessa kulörer hängde kvar in på 1900-talet jämsides med brunt och engelskt rött. I början av 1900-talet målades golven oftast enfärgade, men ibland också i enklare rutmönster på diagonalen.

Mönstermålade golv med schabloner och rutor har förekommit i Sverige, men är sällan bevarade. Färgen har slitits ner, skurats eller slipats bort. Ibland kan färgrester finnas kvar närmast golvsockeln.

Linoljefärg var den färgtyp som användes till målning av golv. I början av 1900-talet blev det även vanligt att fernissa golven. Fernissan gjordes av kokt, opigmenterad linolja, utan harts. Resultatet blev en hård och blank yta. Ibland pigmenterades fernissan för att ge träet en brunare kulör.

Råd till dig som vill måla ett trägolv

Att måla ett trägolv är ett enkelt och relativt billigt sätt att förnya slitna golv. I ett äldre hus kan det dessutom vara historiskt riktigt. Det finns olika typer av moderna färger till målning av golv. En del färger bildar tjocka, blanka lager. I en äldre byggnad är linoljefärg det bästa alternativet. Linoljefärgsmålade golv är lätta att underhållsmåla eftersom färgen inte flagar, utan nöts bort. Motsatsen gäller för en del moderna färger och fernissor, vilka bildar ett tätt skikt och därför är olämpliga till äldre trägolv. Även vid linoljefärgsmålning kan perioder av ouppvärmt husklimat leda till viss flagning.

Skulle en bevarad rapport återfinnas (fullständigt återkommande mönster) av ett mönstermålat golv, kan den användas till att göra nya schabloner och komplettera golvets målning.