Interiör - Murade spisar och bakugnar

Murade spisar och bakugnar

Även om de gamla köksspisarna med bakugn tar stor plats, så behåll dem. De är en stor tillgång i ett gammalt hus. Idag kan de passa bra för bjudningar med hembakad pizza från den egna bakugnen. Ugnen utgör dessutom en betydande värmekälla i huset, avsedd för hustypen. 
  
Skadorna är ofta betydligt lindrigare och ytligare än de ser ut: nedfallen puts, flagnande färg, sprickor i spiskåpan, rostiga luckor med mera. Dessutom finns idag råd och hjälp att hämta från många håll. En första åtgärd är att ta hem en skorstensfejare för besiktning och därefter vid behov en bra murare. Om skadorna är begränsade enbart till ytskiktet åtgärdar du det lätt själv, men var noga med att använda traditionella material. Se även texterna om öppen spis, kamin och rörspis

Köksspis med järnhäll och bakugn. 

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721132557' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'