Interiör - Spik

Spik

Handsmidd spik

Handsmidd spik tillverkades fram till slutet av 1800-talet. Den var dyr och tidsödande att tillverka och har därför alltid använts sparsamt. Var således sparsam med handsmidd spik. Virke som spikas med handsmidd spik bör förborras för att inte virket ska spricka. Fram till 1800-talet spikades normalt spiken i så att hela skallen var utanpåliggande. I början av 1800-talet skulle inte spiken längre synas lika påtagligt och därför började den försänkas genom extra slag med hammaren.

Rostiga spikar i en papperslåda.
Handsmidda spik. Fotograf: Mattias Ek.

Klippspik

Handsmidd spik ersattes vid 1800-talets mitt av klippspik. Klippspiken är en maskinsmidd spik och har en lätt kullrig skalle. Klippspik användes bland annat till att spika paneler, foder och socklar. Både handsmidd spik och klippspik kan rätas ut igen och återanvändas. Klippspik har varit den vanligaste typen av spik fram till ganska sen tid. Den fäster bra och när den väl har börjat släppa är den lätt att dra ur.

Dyckert

Till snickerier invändigt användes även klippspik med en liten skalle, så kallad dyckert. Den försänktes helt i träet och spacklades över. Dyckert blev så småningom den vanligaste spiken för att spika till exempel pärlspontpanel.

Trådspik

Trådspiken är den moderna 1900-talsspiken. Trådspik kan inte återanvändas och är svår att få bort utan att förstöra både virke och spik.

Tips!

Byggnadsvårdscenter kan bland annat ha nytillverkade äldre spiksorter till försäljning.