Interiör - Uppvärmning genom tiderna

Uppvärmning genom tiderna

Det finns många faktorer som påverkar värmekomforten i gamla hus, inte minst tillgången till en pålitlig värmekälla men också hur huset är byggt och isolerat. Länge förlitade man sig på enbart timmer eller tegel som både stom- och isolermaterial och det är först vid mitten av 1900-talet som isoleringen blir ett eget skikt. Sällan är det dock väggarna i gamla hus som är boven om det drar utan värmeförlusterna sker genom ventilation, dåligt isolerade fönster, golv och vindar. I det här avsnittet kan du läsa om värmekällor i olika tider. Avsnittet kommer så småningom byggas ut med mer information om isolering och energieffektivisering.

Vind med insprutad ekofiber
Vind med insprutad ekofiber. Foto: Anna Ulfstrand