Interiör - Vård av väggar och tak

Väggar och tak

I slutet av 1800-talet hade tapettekniken utvecklats så att tapeter kunde massproduceras relativt billigt. Det innebar att tapeterna kunde bytas ut ganska ofta även i enklare miljöer, ungefär vart tionde år. I tapeternas mönster kan modets växlingar tydligt avläsas. Det bästa är om tapeterna kan sitta kvar på väggen som en slags historiebok. Måste av någon anledning all interiör väggbeklädnad tas bort kan ett stort stycke av alla tapetlager sparas i ett eget husarkiv. Genom att lägga bunten mellan blöta tidningar kan tapeterna lossas lager för lager.

En trasig tapet.
Tapetlager i Länna prästgård. Fotograf: Mattias Ek.

Vad är det för tak?

Pappspänt tak? Brädtak? Putsat tak? Ibland kan ett äldre tak dölja sig under ett modernare. Ett rum med golv, väggbeklädnad och tak är ofta tänkt som en helhet. Fundera därför en extra gång innan du river ner ett pappspänt tak för att se om det finns ett underliggande äldre brädtak.