Interiör - Färgtrappa

Färgtrappa

Vid undersökning av vilken eller vilka kulörer samt färgtyper som tidigare använts i en byggnad kan en färgtrappa skrapas fram i befintliga färglager.

Så skrapas en färgtrappa fram

När färgtrappan görs kan ett fint slippapper användas eller en skalpell, för att skrapa sig ner i färgskikten. I första hand bör skrapning utföras på ställen där slitningen av färgen är som minst, till exempel på överliggaren i ett dörrfoder.

En vägg med många olika färger.
Färgtrappa med föregående färglager som är framskapade inför ommålning av lusthus i Sinnenas trädgård i Sabbatsbergsparken. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Målningen kan till viss del ha förändrats genom nersmutsning och åldrande eller genom att pigmenten kan ha ändrat kulör. För att närmare likna ursprungskulören kan ren linolja strykas på den åldrade färgen. En oljefärg bleks i ljus och gulnar i mörker. Vänta någon vecka efter framtagandet innan ni bestämmer ny färg.

Ett tips är att spara färgtrappan som en dokumentationsyta så att det även i framtiden finns möjlighet att se vilka kulörer som har använts.

Färgtrappa i Rådhussalen i byggnadsminnet Sigtuna Rådhus. Fotograf: Mattias Ek.

Tänk på att linoljefärgslager är tunna, mycket tunnare än färglager av moderna färger. Det understa lagret mot den omålade ytan kan ofta vara en spackelfärg eller grundfärg som aldrig varit avsedd att synas.

Det krävs tålamod vid framskrapning av gamla färglager.