WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Förtunningsmedel och lösningsmedel - Stockholms läns museum

Interiör - Förtunningsmedel och lösningsmedel

Förtunningsmedel och lösningsmedel

Balsamterpentin

Terpentin eller terpentinolja framställdes fram till början av 1900-talet av terpentinbalsam som tappades ur barrträd. Saven destillerades till terpentinolja. Under 1900-talet har balsamterpentin mer och mer ersatts av andra, billigare produkter.

En flaska, en dunk och en liten glasburk på ett bord.
Kokt linolja och balsamterpentin. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Alla förtunningsmedel och lösningsmedel är mer eller mindre hälsoskadliga. Balsamterpentin påstås dock vara mindre allergiframkallande än andra typer av terpentin. Förtunningsmedel används för att späda färg till önskad konsistens. Lösningsmedel förtunnar, men löser dessutom till viss del upp de fasta ämnen som ingår i färgen. Vid köp av färdig färg så anges alltid på burken vilket förtunningsmedel eller lösningsmedel som bör användas.

Mineralterpentin

Mineralterpentin framställs ur petroleum med en rad olika handelsnamn: varnolen, dilutin, kristallolja, lacknafta, lackbensin med flera.

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721130938' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'