Interiör - Lerklining

Lerklining

Lerklining, en form av isolering och tätning av innerväggar samt utjämnare av ojämnheter och håligheter, har använts sedan minst vikingatiden. Idag sker en nyrenässans i bruket av lera i byggnader, i och med det tilltagande intresset för byggnadsvård och traditionella hantverksmetoder. Den släta lerytan ger ett utmärkt underlag för både limfärgsmålning, såsom stänkmålning, och tapeter.

Lerbruket som används vid lerklining har en god värmeisolerande och vindtätande förmåga som ligger helt i linje med vår tids energibesparande och jakt på ekologiskt och billigt byggnadsmaterial.

En sprucken vägg.
Gammal lerklining på väggarna i köket, Hammarbystugan, Erikskulle. Fotograf: Karin Myhrberg.