Interiör - Kakelugn och rörspis

Kakelugn och rörspis

Nedtagning och uppsättning av en kakelugn, lagning av delar

Nedtagning och uppsättning av en kakelugn är ett specialistarbete som bör göras av en kakelugnsmakare. Ämnar du själv ta ner en kakelugn ska du vara noga med att märka upp kakelugnen före nedtagningen. Ett fotografi kan också vara till hjälp vid återuppsättningen av kakelugnen. Arbetet med nedtagningen ska genomföras mycket försiktigt, genom att lösa upp lerbruket försiktigt med vatten och kila loss kaklen med träkil. Nedtagningen börjar uppifrån och kaklen vickas loss inåt. Använd inte våld. Luckor, spjäll och sotluckor tas liksom kaklet tillvara.  

En man står på en stege och fixar med en kakelugn.
Nedmonteringen av kakelugnen börjar uppifrån och kaklet vickas loss inåt. Kakelugn från 1890-talet. Fotograf: Lisa Sundström.
En man håller på att laga en kakelugn.
Kaklet tas ner och tas om hand. Fotograf: Lisa Sundström.
En man håller på att renovera en kakelugn.
Med en murarhammare knackas löst lerbruk bort. Fotograf: Lisa Sundström.
Kakelplattor som ska sättas upp på en kakelugn.
Det nedmonterade kaklet till kakelugnen. Fotograf: Lisa Sundström.

Uppsättning av kakelugnen ska ske med lerbruk. Lerbruk andas och kakelugnen behöver andas och inte vara för tät. En kakelugn omsatt med cementbruk är också nästan omöjlig att ta ner för omsättning. Rökgångarna muras med 2–tums tegel. Kaklen får inte komma i beröring med elden varför de vid uppmurning fylls med isolering bestående av lerbruk.

Tegel som ska användas till kakelugn.
2-tums tegel, så kallat stortegel, används till uppmurning av kakelugnen. Fotograf: Lisa Sundström.

Skadade kakel går att laga. Sprucket kakel går att limma med Karlssons klister. Saknade bitar kan lagas med gips. Gipslagningarna behandlas med linolja blandad med terpentin och efterföljande oljemålning. Saknas kakel kan en hantverkare tillverka kompletteringskakel.

Måla aldrig en kakelugn eller rörspis med täta färgtyper eller mura den med täta murbruk. Ugnen behöver kunna andas även genom fogar och ytskikt.

Innan en nyuppsatt kakelugn tas i bruk och börjar eldas i – låt den torka i några veckor och elda försiktigt i början så att ugnen vänjer sig.

En kakelugn ska provtryckas om den stått oanvänd i mer än tre år eller om den är nyomsatt. Ugnen måste alltid godkännas innan den tas i bruk. Provtryckningen utförs av skorstensfejarmästaren i kommunen. Vanligt är att det är otätt mellan kakelugnen och murstocken. Då räcker det kanske med att ta bort de översta skiften och laga.

Underhåll och renovering av rörspisar

En rörspis liknar en kakelugn, med den skillnaden att den har en putsad utsida, istället för en kaklad. För reparation av skador på en rörspis bör en kakelugnsmakare eller murare anlitas. Invändig murning måste ske med lera. Ytliga putsskador lagas med samma material; lerbruk eller rent kalkbruk. Cementhaltigt bruk är för stelt och kan ej följa tegelstommens rörelser utan att spricka. Småskador kan lagas med sandspackel.

Den slätputsade ytan är ofta målad med vit limfärg. Limfärg är övermålningsbar med färg som är limsvagare än den befintliga färgen, det vill säga med mindre lim i blandningen av krita och vatten. Prova dig fram!

Om det har rykt in i huset och ytan ovanför eldstadsöppningen blivit missfärgad kan den borstas med hård borste samtidigt som sotet dammsugs upp.

I de fall invändiga sotöppningar finns – förbered sotarens ankomst med en pyts med lerbruk (lera och sand) så att han kan sätta tillbaka stenarna i eldstaden. 

Verktyg vid reparation av en kakelugn

För nedtagning av kakel:

 • Murarhammare
 • Kakelkniv
 • Mejsel
 • Hovtång
 • Avbitartång
 • Träkilar

För murning av tegel:

 • Lerbruk  

Till murarbetet:

 • Murslev

Till lerbruk och vatten:

 • Hink eller hinkar

Till komplettering av fogbruk:

 • Krita och vatten  

Till strykning av fogbruk:

 • Svamp eller Wettexduk

För att nå upp till de högsta skiften:

 • Stege, bockar och plank

För att mäta diametern på kakel till runda ugnar:

 • Lod
 • Vattenpass
 • Mallar

Till uppsättning av flata kakelugnar:

 • Vinkelhake
Bågar gjorda av trä.
Cirkelmallar till rundad kakelugn. Fotograf: Mattias Ek.