Interiör - Limfärg

Limfärg

Limfärg består av krita, utrörd i vatten med animaliskt lim eller cellulosalim som bindemedel, eventuellt brutet med färgpigment. Förr var limmet oftast ett animaliskt lim (benlim, hornlim, eller pärllim som det också kallas), men från 1940-talet har cellulosalim också använts. Benlim är lite starkare än cellulosalim, men cellulosalim gör att färgen blir lite lättare att stryka ut. För den ovana målaren, kan det vara bra att öva sig med limfärg blandad av cellulosalim. På gamla ytor där det inte bör avvika från originalbehandlingen är det lämpligt att använda benlim.

En vägg med målade mönster på.
Morastugan i Länna. Framtagna takmålningar under limfärgen. Fotograf: Alf Nordström.

Användningsområden för limfärg

Sedan lång tid tillbaka används limfärg till målning av väggar, tak och spiselmurar. Till tak har limfärg använts även i modern tid och till spiselmurar används den också fortfarande. En limfärgad yta är matt, men har ändå lyster. En pigmenterad limfärg får ofta en distinkt kulör. Färgens matta och fuktkänsliga yta har gjort att den inte använts till målning av snickerier och möbler.

Limfärg är lämplig på underlag som är skyddade från fukt. Färgen flagar nästan aldrig och är lätt att tvätta bort. Limfärg lämpar sig väl till stuckaturtak eftersom den går att tvätta ner vid ommålning. Vid ommålning med limfärg bevaras stuckatur och originaldetaljer väl, vilka annars kan förstöras under andra typer av färglager.