Interiör - Vårda ditt hus – interiört underhåll och vård

Vårda husets interiör

Beprövade material

Traditionella material som slamfärg, linoljefärg, kalkbruk, trä till stomme och snickerier och lertegel har provats ut under mycket lång tid. Dessa material åldras oftast med funktionen i behåll och de är relativt lätta att underhålla. Idag bör vi vara medvetna om att virket i brädgården och färgen i burken inte alltid har samma tekniska egenskaper som förr i tiden. Genom att försöka lära sig så mycket som möjligt och rådfråga hantverkare som är vana att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse blir det lättare att ställa krav på produkterna. På senare år har tillgången på traditionella material av god kvalitet och reservdelar till gamla hus ökat betydligt, och det finns idag ett flertal byggnadsvårdsbutiker över landet och på nätet att vända sig till.

Interiör från Västanbergs gård. Foto: Elisabeth Boogh
Kammare i Västanbergs gård. Foto: Elisabeth Boogh

Hantverk utfört med omsorg

Hantverksmässigt tillverkade byggnadsdelar bör behandlas med respekt. De har ett uttryck som aldrig kan jämföras med standardiserade och industriellt tillverkade produkter. Till och med en så enkel detalj som en gammal träpanel bestående av brädor av varierande bredder ger ett mycket mer livfullt intryck än en modern panel av standardmått.    

Var rädd om originalet

Idag kan vi köpa kopior av traditionellt byggmaterial och byggnadsdelar, vilket är bra vid komplettering. En kopia går dock aldrig att jämföra med en originaldel. Var därför rädd om originalet! Det finns till exempel ingen anledning att riva bort allt ytskikt, utvändigt och invändigt för att leta efter äldre spår. Gör istället stickprov på undanskymda ställen. För att undersöka stommens kondition, börja med att titta där det finns anledning att misstänka skador, såsom under fönstren. 

Patina eller förfall?

Var går gränsen mellan patina och förfall? Ett visst slitage kan ge huset en patina. En väderbiten träpanel eller ett åldrat lertegel kan vara mycket vackert. När ett ytligt slitage övergår till en djupare skada, som hotar en byggnads konstruktiva delar som grund eller stomme, måste skadan åtgärdas.