Interiör - Dörrar

Vård av dörrar

Dörrar slängs ibland vid moderniseringar av interiören. Ibland återanvänds de i sekundära utrymmen, så titta i enklare utrymmen efter ursprungliga dörrar.

Dörrar kräver sällan mer omfattande reparationer. Ramen kan behöva justeras genom kanthyvling. En sprucken fyllning kan behöva limmas ihop. Skadade dörrfyllningar kan repareras sedan ramträet lossats i fogarna och de sammanhållande trätapparna slagits ur.

En hand håller en tunn planka.
Borttagning av skivisolering på fyllningsdörr. Fotograf: Hedvig Bellberg.

Om en ny fyllning måste tillverkas får den inte göras för stor då den måste kunna svälla vid fuktig väderlek utan att spränga ramen. Hopfogningen av dörren måste ske på samma sätt som tidigare. Fyllningen skall ligga lös och rörlig i ramens spår.

Skeva dörrar måste ibland riktas så att de blir plana. Enligt traditionell metod sker riktningen genom att sågsnitt görs i ramträet som bryter virkets spänningar. Sågsnitten fylls därefter med tunna kilar till dess att dörren blir plan.

En dörr som är nyrenoverad men inte målad.
Renoverad dörr. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Dörrkarmen kan också sätta sig genom att väggen sjunkit. Detta kan resultera i att dörren fastnar eller inte går att stänga. Kan karmen demonteras utan att foder och lister skadas, bör detta ske. Sedan karmen rätats till, återmonteras den. Ofta kan detta inte genomföras eftersom dörrfodret i så fall inte längre passar. Lösningen kan då bli att hyvla. Hyvlingen bör i första hand göras på karmen, så att dörren inte skadas.