Interiör - Besparingsspisar

Besparningsspisar (Besparningskakelugnar)

På 1860-talet infördes kakelugnsspisen eller den så kallade besparingsspisen där spisens värme skulle magasineras i kakelugnen.

Den var avsedd för trånga och mindre bemedlade hushåll. Den skulle göra köket obehövligt och spara på utrymme. Kakelugnsspisen blev vanlig i arbetarkasernernas enrummare i Stockholm under det sena 1800-talet.  

En besparingskakelugn som står i ett rum.
Besparingskakelugn, 1800-tal.  Fotograf: Mattias Ek.