Interiör - Vård av eldstäder

Vård av eldstäder

Att behålla järnspisar, bakugnar och andra värmekällor bevarar också rummens uttryck och historia. Under de senaste åren har också kakelugnar åter blivit moderna. De rivs vanligen inte bort utan renoveras och sätts om. Komplettering av borttagna kakelugnar är inte ovanligt. Kakelugnsmakare har ofta gamla kakelugnar till försäljning. Tänk på att köpa en kakelugn med ett utseende som passar huset. 

Eldstadsplan – Framför och under en kakelugn

Kakelugnen måste enligt regelverket vara försedd med ett eldstadsplan, en fast häll eller plåt direkt framför ugnen som gnistskydd. Eldstadsplanet bör gå ut en meter från eldstadens bakvägg. Vanligast förr i tiden var en golvhäll av kalksten.

En kakelugn är mycket tung, så under en kakelugn måste det också finnas en förstärkt golvyta, ett bärande fundament, för kakelugnen att stå på. Står kakelugnen i bottenvåningen går den ner i grunden till fast mark, ofta till ett gjutet eller murat fundament. Står den i en övervåning står den troligen på utkragande mur, eller på en gjuten yta. En kakelugn kan väga flera ton, och regelverket säger att alla eldstäder som väger över 400 kilo tillsammans med sin skorsten måste ha ett bärande fundament under sin tyngd.

En kakelugn som står i ett hörn.
Rund grönglaserad kakelugn på fotställning, 1700-tal. Fotograf: Alf Nordström.