Interiör - Eldning i kakelugn

Eldning i kakelugn

Innan eldning görs i en kakelugn som inte använts på längre tid än tre år, så måste den först besiktigas och provtryckas av en skorstensfejarmästare. En kakelugn som inte eldats på tre år omfattas nämligen av eldningsförbud. Kontakta skorstensfejarmästaren i kommunen för att kontrollera att kakelugnen är brandtekniskt säker. En otät kakelugn är farlig ur brandsäkerhetssynpunkt och på grund av risken för förgiftning av rökgaser. Kakelugnen måste också sotas emellanåt och en skorstensfejarmästare kan då också kontrollera att den är tät. Innan en nyuppsatt kakelugn tas i bruk eller vid första eldningen efter sommarsäsongen, ska eldningen ske försiktigt så att ugnen vänjer sig.

Om en kakelugn ska användas effektivt är det viktigt att den eldas på rätt sätt. En brasa ska brinna ut helt och hållet innan spjället stängs för att hålla kvar värmen. Eldas det hela tiden i ugnen blir den lika oekonomisk som en öppen spis samtidigt som den också kan bli överhettad och spricka.

När du tänt en brasa skall spjället vara helt öppet. När brasan tänts stänger du plåtluckorna (om det finns ytterluckor ska de stå öppna). Öppna dragluckorna helt så att elden får fart. När elden tagit sig ordentligt stänger du dragluckorna och skjuter försiktigt spjället till 2/3 eller hälften så att elden brinner långsammare. Om det ryker in, öppna då spjället något. Låt sedan brasan brinna i fred. Lämna spjället något öppet till dess glöden slocknat helt. När glöden slocknat helt stänger du spjället.

Det är av stor vikt att veden är torr för att få en bra brasa. Ett mer miljövänligt alternativ är eldning med pellets, ett biobränsle som är torrare och renare än ved. Pellets ger en mer fullständig förbränning och ytterst små utsläpp. Om du eldar med pellets i kakelugnen, elda i en så kallad pelletskorg.