Interiör - Målning väggar

Målning av väggar – historia

Målning av väggytor har gjorts i olika skeden av historien. På 1500-talet blev det vanligt med fasta väggmålningar i form av imiterade tygdraperier och paneler. På puts målades med kalkfärg och på trä med lim-, kalk-, eller emulsionsfärg. Under medeltiden och på 1500-talet, var det vanligt att väggarna smyckades med textila bonader. Textilierna hade också en isolerande effekt.

Vid slutet av 1700-talet var det modernt med vävspända väggar. Väven spändes mellan bröstpanel och andra snickerier och målades med dekorativa motiv. Parallellt dekorerades putsväggar inomhus med limfärgsmålning.

Enfärgade väggar förekom också, antingen i form av kalkputsade väggar som var avfärgade med kalkfärg, eller pappklistrade väggar med limfärgsmålning. Ibland avslutades väggytan uppåt av en tryckt bård.

I bondgårdarnas manbyggnader växte ett folkligt måleri fram. Det folkliga måleriet blev som störst under 1800-talet. Direkt på timmerväggarna, på lerklining eller på papp gjordes schablon- och stänkmålningar. Marmorering av väggytor var också vanligt och utvecklades till en konstart i sig.

Stänkmålning på vägg, med två kulörer på stänken.

Under funktionalismen på 1930-talet var enfärgade väggytor vanligt förekommande i interiörerna. Det var framförallt köks- och badrumsväggar som målades med en ljus och blank oljefärg. Modet att ha målade väggytor fortsatte på 1940-talet.

Under 1900-talets andra hälft har målning av väggytor i interiörerna blivit allt vanligare. Målning har gjorts antingen på glasfiberväv eller direkt på tidigare tapeter som har spacklats i skarvarna. Idag målas väggarna direkt efter bredspackling och slätspackling.

Ett rum med soffa, lampor, matta och böcker på ett bord.
Det tidiga 2000-talets populäraste interiörfärg är vitt.  Fotograf: Mattias Ek.

Tapetsering av väggar

Vävtapeter med dekorativa motiv förekom i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Vid mitten av 1700-talet blev papperstapeter vanliga i Sverige. Tapeterna, som var i små format, trycktes eller målades till en början för hand. Tapeter beskrivs under rubriken väggar och tapeter.