Interiör - Sten- och tegelgolv

Sten- och tegelgolv

Tegelgolv

Tegelgolv är vanligen obehandlade men kan också vara såpade eller oljade. Är teglet såpat behandlas det med såpa, är det oljat behandlas det med linolja. Generellt gäller att tegelgolv och stengolv städas så torrt som möjligt, genom sopning eller dammsugning och om rengöring krävs används en såp- eller tvållösning. Kalksten, vår vanligaste stensort, kan mättas med såpa regelbundet. Överflödig såpa tvättas bort med vatten då en övermättad yta kan bli flammig och matt. Kalksten är vanligen obehandlad men kan även vara bonad och behandlas då med traditionellt bonvax. Det förekommer att stengolv lackas, vilket inte kan anses som lämpligt.

Ett stengolv.
Stengolv i Övre hallen i Tyresö slott. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Golvsten

Golvstenar kan genom oförsiktighet vara brutna, naggade, repade eller ha drabbats av naturliga avsöndringsprocesser. Skadade stenar kan ersättas med liknande. Svårast kan det vara att ersätta vissa marmorsorter, då färger och mönster kan avvika. Ytligt skadade marmorgolv kan våtslipas med speciella maskiner. Det går ibland också att laga stenar på ett snyggt sätt, med mald sten av samma kulör och sort, som blandas i ett starkt lim. Därefter jämnas skadan till försiktigt med ett fint rakblad.