Exteriör - Linoljefärg

Linoljefärg till trä utomhus

Utvändigt bör kallpressad linolja användas eftersom den har bäst inträngningsförmåga i träet. Förr användes blyvitt i linoljefärgen både vid in- och utvändig målning. Blyvitt har flera tekniska fördelar, dels får färgen en god täckförmåga även vid tunna lager, dels skyddar den mot svamp- och mögelangrepp. Men nackdelen är att pigmentet är giftigt, vilket har gjort att det naturligtvis förbjudits. Vid grundning av trärena ytor utomhus bör någon annan form av mögelhämmande ämne tillsättas, såsom pigmentet zinkvitt.

Målning av plåt och järn med linolja

Traditionellt har plåttak och övriga plåtarbeten på hus målats med linoljefärg. Först vid mitten av 1900-talet gjorde oljealkydfärgerna intrång, mycket på grund av de kortare torktiderna, och att de var lätta att måla med.

Linoljefärg är det bästa alternativet för järn och äldre tiders svartplåt. Först grundades tunt med linoljebaserad blymönja. Idag får järnmönja användas. Efter tre veckor då grundfärgen har torkat målas plåten med en oförtunnad linoljefärg i önskad kulör. Vid rostangrepp flagnar färgen och järnet kan borstas rent från rost och underhållsmålas. När galvaniserad plåt skall målas bör den först förbli omålad i några år för att färgen skall fästa, alternativt får ytan betas med fosforsyra. Därefter rengörs taket noggrant, exempelvis med högtrycksspruta och med syra varefter det sköljs grundligt.

Det är lätt att underhållsmåla ett plåttak som tidigare målats med linoljefärg. Här finns god kännedom om att färgen fäster bra och att den inte “reser” de äldre färgskikten. Vi vet även hur linoljefärg åldras.

Köpa eller blanda egen linoljefärg

I dag finns det flera fabrikat av både ut- och invändig linoljefärg i handeln. Kvaliteten växlar, men de ingredienser som skall ingå är kokt linolja, ett eller flera pigment och eventuellt lite sickativ.

Recept på linoljefärg

Om du ska blanda din egen färg, vilket inte är svårt, ska du tänka på att linoljan bör vara ljus, tunnflytande och ha goda torkegenskaper. En färg baserad på en bra linolja behöver inte förtunnas med lösningsmedel. Sämre oljor kan behöva tunnas. Späd dock aldrig med mer än 10 procent balsamterpentin.

Blanda 1 del kokt kallpressad linolja med 2 delar torrpigment, upplöst i lite av linoljan.

Att tänka på när du ska måla med linolja

Bästa målningsperioden är maj – augusti

Målning bör ske vid varm och torr väderlek. Träets fukthalt bör inte vara högre än cirka 15 procent. Undvik att måla i direkt solsken. Bäst är att följa solens gång och stryka fasader som redan varit solbelysta. Linoljefärg fäster på de allra flesta underlag, de ska dock vara rentvättade.

Stryk på tunt

Det viktigaste att tänka på är att stryka på färgen tunt, den ska inte täcka underlaget efter första strykningen. Färgen skall arbetas in i underlaget, riktigt tryckas in med penseln, då torkar den fort. Penseln är viktig, se vidare under redskap. Minst tre lager behövs för att få ett täckande resultat. 

Normala arbetsgången

Den normala arbetsgången vid nymålning är: grundning, mellanstrykning och slutstrykning.

Grundningen kan utföras med 10 delar färg, utspädd med en del balsamterpentin, mellanstrykningen med 10 delar färg eventuellt utspädd med lite balsamterpentin, och färdigstrykningen utförs med outspädd linoljefärg. Om färdigfärgen är för tjock förtunnas den med kallpressad kokt linolja. Torktiden varierar beroende på oljans kvalitet och hur tunt man har målat.

Balsamterpentinen kan orsaka allergiska besvär

Tänk på att trasor med linolja utgör en stor brandrisk, och kan antända av sig själva. Förvara dem i tät plastpåse och lämna sedan in dem tillsammans med färgrester och annat till en miljöstation.

Var uppmärksam på mögel

Under fuktiga somrar kan mögel uppstå på linoljefärgsmålade fasader, speciellt norrfasader drabbas och andra ytor där solens strålar inte torkar upp. Mögelprickarna kan vara svarta, vita eller röda. Möglet är endast estetiskt störande och påverkar inte underlaget. För att avlägsna mögelprickarna tvättas fasaderna med mjuk skurborste och såpvatten.

Redskap och verktyg

Det är aldrig värt att spara in på arbetskostnaden genom att köpa billigare penslar, tvärtom är det värt att skaffa riktigt bra penslar. Till målning med linoljefärg bör naturhårspenslar användas. De ska vara täta och kraftiga och kunna hålla mycket färg. Två eller tre olika storlekar på penslar behövs oftast, beroende på vad som skall målas. Om budgeten är liten så är det bättre att köpa färre och bra penslar.

Penslar som står i en plastburk.
Penseltvätt. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Var sedan rädd om era penslar av god kvalitet. De blir bara bättre och bättre ju mer man använder dem, förutsatt att de rengörs. Penslar som använts till linoljefärgsmålning är lätta att rengöra. Efter att överflödig färg har torkats ur penseln, rengörs den bara med såpa och vatten. Penslar kan ställas i vatten eller läggas i en plastpåse mellan strykningarna under själva arbetets gång.