Exteriör - Eternit

Eternit

Under 1940- och 1950-talen kläddes många fasader med grå eternitplattor. Plattorna kan beskrivas som nästan underhållsfria, tåliga, och så länge de inte går sönder behövs bara rengöring, det vill säga tvättning och borstning. Nya eternitplattor finns inte att köpa, materialet förbjöds på 1970-talet efter att det konstaterats att asbest orsakade cancer, vilket uppmärksammades när de anställda vid eternitfabriken i Lomma blev mycket sjuka.

Ett hus som står i en grönskande trädgård.
Egnahemsvilla klädd med eternitplattor.  Fotograf: Johan Stigholt.

En villaägare med ett hus med eternitpanel eller eternittak bör kontakta en sanerare vid större renoveringar, men att rengöra plattorna försiktigt torde inte vara skadligt. När skadade plattor behöver bytas ut får de ersättas med fibercementplattor som innehåller träfiber i stället för asbestfiber och därför är miljövänliga. Dessa plattor har ett liknande utseende, men en viss färgskillnad får man räkna med. Äldre eternitplattor som inte längre används skall lämnas till miljöstation.