Exteriör - Byggnadskonstruktioner

Byggnadskonstruktioner

Sverige är rikt på skog så en stomme av liggande timmer har varit den vanligaste i bostadshusen i större delen av landet, från medeltiden och fram till andra hälften av 1800-talet. Ingen annan byggnadstyp har byggts under så lång tid och haft en sådan utbredning.

De äldsta kända profana husen av liggtimmer är från 1200-talet. Fortfarande är timmerhuset vanligt på landsbygden. Men timmerhus finns också kvar i våra småstäder, vanligtvis dolda bakom puts och panel.

De timmerhus vi ser idag är ofta ombyggda flera gånger. Ibland kan en annan stomteknik ha använts, som resvirke (stående timmer), vid om- och tillbyggnad. Det kallas då för att huset har en blandkonstruktion och innebär att det inte längre fungerar som ett renodlat timmerhus. Rent kulturhistoriskt blir inte husen mindre intressanta för att de byggts om- och till. Tvärtom så berättar varje tillägg och förändring något om sin tids historia.

Ett gammalt hus med gräs som växer direkt intill.
Logvägg i Massums by, Norrtälje. Fotograf: Alf Nordström.

Timmerväggen

Den vanligaste timmerväggen är uppbyggd av stockar som bilats (huggits) släta till samma tjocklek, vanligen 5-6 tum, men det finns många varianter. Stockarna kan ha kvar sin naturliga rundning på både utsida och insida eller bara på utsidan. Detta var vanligt i enklare hus som ekonomibyggnader och djurstallar. Om timmerväggen skulle likna en murad och putsad yta var ofta huset så fint timrat och slätbilat att fogen mellan stockarna knappast var synlig. Detta gällde bara de finaste husen.