Exteriör - Fasadrenovering

Fasadrenovering

Träpanel är idag ett mycket vanligt fasadmaterial på våra trähus. Fram till 1800-talets första hälft var det endast de mer påkostade husen som kläddes med panel. En förutsättning för att träpanel skulle bli mer allmänt spridd är att sågarna utvecklades från små vattendrivna sågar till ångdrivna sågverk med mycket större kapacitet.

Puts är, näst efter träpanel, det vanligaste traditionella fasadmaterialet. Puts används som fasadyta på murade hus av tegel, natursten och betongsten, eller på trästomme, så kallad revetering.

Ett hus står på en gräsmatta.
Fasspontpanel på Målare-Hanssons hus i Riala, 1800-talets andra hälft. Fotograf: Sara Borgensjö.
Lär dig mer om de vanligaste skadorna på fasaden.