Exteriör - Trätjära

Trätjära

Utvändigt trä har sedan långt tillbaka i tiden behandlats med trätjära. Speciellt utsatta delar av byggnader såsom spåntak, uthusdörrar, knutlådor har strukits med tjära.

Dalbränd trätjära är den tjära som erfarenhetsmässigt visat sig bäst vid ytbehandling av takspån. Den utvinns ur kluvna stubbar och rötter av furu, vilka bränns långsamt och omsorgsfullt. Den dalbrända trätjäran är mycket hartsrik, vilket ger en vattenavvisande yta.

Roslagsmahogny

En vanlig tjärblandning är Roslagsmahogny som ofta används till behandling av träbåtar. Blandningen innehåller förutom trätjära även linolja och terpentin, en tredjedel av vardera.

För att erhålla en svart färg tillsätts i vissa fall pigmentet kimrök. Rödbrun färg kan erhållas genom tillsats av Falu rödfärgspigment.

Närbild på ett hus.
Panel struken med Roslagsmahogny. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Rödtjära

Rödtjärning är en gammal metod för behandling av trä. Resultatet ger en mörkt röd färgton. I dag är det vanligt att klockstaplar behandlas med rödtjära.

Det finns två metoder för rödtjärning –varmtjärning och kalltjärning. Vid varmtjärning rörs färgpulvret ut i varm tjära som därefter hålls varm när den påstrykes. Vid den kalla metoden blandas färgpulvret med lite såpa innan det rörs ned i den kalla tjäran. Lämpliga proportioner är 1 del Falu rödfärgspigment och åtta delar tjära.

Närbild på träpelare.
Klockstapel vid Mörkö kyrka målad med Rödtjära. Fotograf: Anna Ulfstrand.