Exteriör - Stråtak

Stråtak

Förr var det vanligt med halm- och vasstak, speciellt i södra Sverige, där det fortfarande förekommer halmtäckta hus. I Mellansverige var halm och vass uthusens taktäckning medan bostadshuset försågs med torv eller senare tegel. Halmen syddes fast vid underlagets långa horisontella läkt eller vidjor, över nocken hölls halmen fast genom grenslade sammanbundna trän. I Mellansverige fästes halmen med ett glest nät av långa störar på takets yttersida.

Vid omläggning och lagning av ett halmtak bör en fackman anlitas. Oftast behövs inte allt strå bytas ut samtidigt utan det räcker att ta de delar som är dåliga.

Ett hus med tak av halm.
Halmtak på lada, soldattorpet Skansen. Fotograf: Theresia Bråkenhielm.