Exteriör - Putsad fasad

Underhåll av putsad fasad

En putsad fasad har en livslängd på cirka 50 år med normalt underhåll. Sönderrostade fönsterbleck, trasiga stuprör och läckande tak kan medverka till att livslängden förkortas. Den vanligaste skadan är att puts släpper från fasaden. Lossande puts orsakas av att vatten trängt in i putsen. En annan orsak kan vara att man tidigare utfört lagningar med fel sorts bruk, vanligen ett hårdare cementbruk, eller att man målat med en för tät färg. Sprickor i fasaden kan orsakas av rörelser i husstommen. Om sprickorna sträcker sig diagonalt över väggen, kan det bero på sättningar i grunden. Småskador och sprickor behöver lagas omgående, för att inte förvärras. 

Åtgärder

Kalkputs ska som regel användas vid reparation av äldre hus. Kalkputs kan ha svårt att få fäste på ett cementrikt putsunderlag. En cementbaserad puts är svårare att knacka ner vid en renovering eftersom den är hårdare.

Innan man renoverar sin putsfasad måste man ta reda på vilken typ av puts som använts, både i ytskikt och underlag. Putsade ytor skall alltid lagas eller målas med puts och färg som har den kemiska och tekniska sammansättning som stämmer med underlaget.   

Ledtrådar till materialsammansättning

Att själv bedöma vad en puts består av kräver både kunskap och erfarenhet. Det finns dock några ledtrådar. En puts med mycket cement i har mörkare grå färg jämfört med rent kalkbruk, men om cementhalten är låg kan det ändå vara svårt att se skillnad. Det finns också vit cement, vilket gör saken svårare. Man kan prova att smula sönder en bit puts mellan fingrarna. Går det lätt att smula sönder består putsen av kalkbruk (k-bruk) eller en blandning med cement och kalk (kc-bruk). Detta prov ger dock bara en antydan om vad som använts. För att få ett klart besked om putssammansättningen kan man skicka en bit puts på analys till laboratorium.

Putsning utförs av yrkesmän

Putsning är ett arbete för yrkesmän och inte för den enskilda villaägaren. Det är viktigt att arbetet utförs korrekt och med rätt material. Enkla underhållsarbeten med lagning av sprickor kan däremot husägaren göra själv.

Laga skador av husägaren

  1. Ta bort löst sittande puts med hammare och mejsel.
  2. Fukta underlaget, (man kan använda högtryckstvätt under svagt tryck) och borsta rent med stålborste.
  3. Grunda håligheter med tunt utspätt putsbruk.
  4. När grundningen är torr, lägg på ordentligt med puts (slå på med brukslev) och dra bort överflöd med en brädbit (brädraka).
  5. Låt torka så pass mycket att brädrivningen kan göras. Detta innebär att man med en rivbräda drar bort överflödig puts. Försök åstadkomma samma ytstruktur som på den omgivande fasaden.

Ommålning görs sedan vid rätt årstid (sommar, tidig höst) och lämpligt väder.

Kalkavfärgning

Kalkfärg skall användas på kalkputsade fasader av estetiska, praktiska och ekonomiska skäl. Kalkfärgen består av vatten, släckt kalk och pigment. Blandningen skall bestå av 15-20 procent kalk och 80-85 procent vatten. Kalkfärg finns också att köpa färdig. Färgsättningen måste göras med kalkäkta pigment, de vanliga jordfärgerna är ockror och järnoxider. Själva avfärgningen eller målningen med kalk är en lika gammal och beprövad teknik som själva kalkputsen. Rätt årstid för att utföra denna typ av arbete är sommar eller tidig höst. För lyckat resultat får det inte vara för varmt eller för kallt, för fuktigt eller för torrt. Nyputsade ytor målas tidigast efter tre till fyra veckor, så kalkputsen hinner bli hård.

Kalkcementfärg eller syntetiska olje- och plastfärger bör inte användas eftersom dessa färgtyper är alltför täta. Väggen kan inte andas vilket kan resultera i att färgen flagar och att putsen släpper från underlaget. Om detta inträffar bör fasaden putsas med kalkputs och därefter målas med kalkfärg. Kalkmålning är lätt att utföra, färgen åldras fint och ommålning kräver vanligtvis ingen skrapning. Tillsammans med underliggande kalkputs ger den en yta som inga moderna färger kan överträffa.

En vägg som har mörka fläckar på sig.
Putsen har fått skador på grund av att den målats med plastfärg.  Fotograf: Alf Nordström.

Utförande

Den putsade fasaden förvattnas med kalkvatten, därefter stryks den fuktiga ytan med kalkfärg i kryssande penseldrag om totalt tre till fem skikt (ett lager per dygn) som fixeras och eftervattnas med kalkvatten. Använd plafondpensel och skydda ytan mot regn och direkt solljus.

Läs mer

Läs utförligare om kalkputs och kalkavfärgning i till exempel Riksantikvarieämbetets Rapport 1984:4, Så Renoveras Torp och Gårdar samt Hantverket i Gamla Hus.