Exteriör - Papptak

Underhåll av ett papptak

Det viktigaste underhållet av papptak är strykning med stenkolstjära på tjärpapp och med asfalt på asfaltspapp. Detta görs omkring vart 5:e år och helst i hett solsken då det går lättast. Innan detta görs måste man undersöka om det finns hål, blåsor eller sprickor som skall lagas.

Ett papptak som har fått hål, sprickor eller blåsor behöver inte alltid bytas ut. Ibland räcker det med en partiell lagning av pappen, för såvida underlaget inte är rötskadat och behöver åtgärdas. Den papp som används för ilagning bör vara av samma sort som den som ligger på taket.

Närbild på ett tak.
Listtäckt papptak Överjärva gård. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Vill du veta mer om papptak?

Läs gärna mer i Riksantikvarieämbetets skrift Äldre papptak, historik och renovering.