Exteriör - Plåt

Plåt

Slät falsad plåt har länge använts till takkupor och burspråk, dock inte som fasadmaterial. Korrugerad plåt började användas omkring mitten av 1800-talet. Den sinuskorrugerade plåten, med rundade vulster var den äldre modellen av korrugerad plåt. Taken på bland annat landsbygdens ekonomibyggnader började beläggas med korrugerad plåt redan på 1800-talet.

Pannplåten kom i tillverkning i början av 1900-talet, men fick större spridning först vid mitten av 1900-talet. På 1930-talet blev balkongfronter med sinuskorrugerad plåt också populärt, vilka ofta syns på flerfamiljshusen från denna tid. Numera byts dessa balkongfronter ibland ut mot de mer sentida trapetskorrugerade fronterna, vilket ger ett klumpigt intryck. Trapetskorrugerad plåt har idag mer och mer trängt undan den äldre pannplåten.

I början av 1960-talet lanserades också träpanelsimiterande plåt som ansågs vara ett underhållsfritt material. Plåten fick också andra utseenden, som kvadratiska element.

Vid tilläggsisolering av äldre villor kom plåten ofta att användas, men byggnader uppfördes också med plåtfasad som arkitektoniskt uttryck, bland annat under miljonprogrammet.

Ett hus.
Fasad gjord av plåt. Fotograf: Elisabeth Boogh.