Exteriör - Fönsterbeslag

Renovera fönsterbeslag

Var rädd om befintliga beslag och se till att ta hand om dem vid en renovering.

Justering av beslagen

Snedbelastning på upphängningsbeslag leder till att dessa ibland behöver justeras. Passa på att göra detta samtidigt som fönstret målas om. Risken för att gammalt glas ska spricka och tappar och fogar skadas ökar om fönstret kärvar vid öppning och stängning. Det kan också vara svårt att få fönstret att sluta tätt. Gångjärn kan i enklare fall justeras med en så kallad gångjärnsriktare så att bågen hänger rakt.

Titta efter rost- och rötangrepp

Man får se upp med röta i virket bakom hörnjärnen på fönsterbågarnas utsida. Mellan beslag och virke kan det bildas en fuktficka med rost- och rötangrepp som följd. Avlägsna beslagen om de är mycket rostiga eller om träet är ruttet under. Även om beslagen är rostiga kan man oftast renovera dem. Hörnjärnen lossas och borstas rent från rost med en stålborste.

En fönsterbåge.
Hörnbeslag på fönsterbåge. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Beslagen rostskyddsbehandlas därefter genom så kallad linoljebränning (beslagen värms och doppas i linolja) innan de sätts på plats igen. Om du har pressade beslag skall de fyllas med linoljekitt innan du sätter tillbaka dem. Fönsterbeslag ska målas i samma kulör som fönstersnickerierna.

Komplettering av fönsterbeslag

Om man behöver komplettera finns numera nytillverkade kopior av gamla modeller att köpa. Ibland kan det bli nödvändigt att låta specialtillverka nya. Kasta aldrig gamla fönsterbeslag, de kan visa sig användbara vid ett senare tillfälle, och det finns även en andrahandsmarknad.