Exteriör - Fasadtegel

Fasadtegel

Tegel är ett keramiskt naturmaterial som framställs av lera. Byggstenarna formpressas av mjuk lera och bränns i ugnar i mycket hög temperatur. Tegel kan i stort sätt beskrivas som underhållsfritt. Idag används tegel mest som fasadmaterial, och i mindre utsträckning till stommen. Ytan kan ha olika utförande och vara slät, borstad eller spårad. Tegel är ett material som åldras vackert. Är tegelfasaden bara rätt skyddad mot snö och regn, genom tillräckliga taksprång kan den hålla i evighet. Beroende på lerans egenskaper och vad som tillsätts kan den få många olika färgnyanser. Lera rik på järnoxid ger exempelvis rött tegel, kalkrik lera ger gult tegel.

En hus som står på en liten höjd.
En tidstypisk villa från 1960-talet klädd i rött fasadtegel, Huddinge. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Mexitegel är däremot inte ett tegel utan en blandning av kalk, sand och krossad sandsten som tillförts vatten. Dessa stenar har en skrovlig yta. Förutom den gråvita färgen som lätt känns igen, finns numera också andra kulörer.

Tegel muras i förband så att muren hålls samman bättre. Fogarna som löper horisontellt kallas liggfogar, medan de vertikala fogarna heter stötfogar.