Exteriör - Dörrkarmar, foder och överljusfönster

Dörrkarmar, foder och överljusfönster

Under olika tider har förutom dörren också dörrkarmen haft olika utformning. Till dörrar på bostadshus före 1800-talets mitt hör vanligen handhyvlade karmar med profiler runt kanterna. Samma profiler återkommer normalt på rumsdörrarnas karmar.

Dörrar efter 1800-talets mitt har däremot oftast inga profiler på karmarna utan bara en rak kant. Under det sena 1800-talet blev det vanligt med rikt profilerade foder.

En veranda med två dörrar, en trappa leder upp till dörrarna.
Glasvillan vid Kallhälls station från 1910-talet, Järfälla kommun. Fotograf: Lisa Sundström.

Ytterdörrar har ofta kompletterats med en portal. Dekorationerna utfördes av en skicklig hantverkare och ibland kan hantverk från samma person ses på närliggande gårdar. Lokala variationer förekommer förstås också.

Äldre uthusdörrar saknar oftast karm. Dörrarnas gångjärnsstaplar sitter inslagna direkt i dörröppningen. Finns inte karm finns vanligen inget foder. På de dörrar som ändå hade foder var de enkelt utformade. Ofta var uthusens foder målade i samma slamfärg som väggarna eller så var de tjärade.

Ett fönster, en dörr och en stol.
Fyllningsdörr med snidade detaljer kompletterad med en portal. Älvsunda, Upplands-Väsby. Fotograf: Paul Marshall.

Överljusfönster

Dagsljus i förstugan erhölls genom att entrén försågs med så kallade överljusfönster i liv med fasaden. De var ofta utformade som en sammankopplad rad av många små överljusfönster. Gröna glasrutor infattade i blyspröjs är äldre än höga överljus med träspröjs och stora klara glas.