Exteriör - Målning av fönster

Målning av fönster

Förutom att gamla hus av kulturhistoriska skäl främst bör renoveras och underhållas med traditionella material har linoljefärg visat sig ha goda tekniska egenskaper och kan fortfarande rekommenderas både vid renovering och nymålning.

Linoljefärg tränger in i virket och skyddar. Linoljefärg bryts också med tiden ner på ett sätt som ger bra betingelser vid ommålning. Det blir lätt att måla om och man behöver inte skrapa bort gamla färglager som har god vidhäftning.

Det är viktigt att färgen hålls i gott skick för att skydda mot fukt. Om du underhåller i tid räcker det ofta med rengöring och bättringsmålning. Det innebär att om man väljer att måla om hårt utsatta delar, det vill säga fönstrets nedre parti till exempel vart femte år, kan färgen på övriga delar klara sig 10-15 år innan fönstren behöver målas på nytt. Söderfönster kan behöva målas om oftare.

Börja med färgborttagning

Om fönstret tidigare målats med plastfärg måste man först skrapa bort all färg. Prova att bränna en färgflisa. Luktar det bränd plast skall du ta bort all färg innan du går vidare. Stora färgflagor tyder på alkydolje– eller latexfärg som du bör avlägsna helt. Små fyrkantiga färgflagor som sitter hårt fast tyder på linoljefärg. Då räcker det med att du skrapar bort löst sittande färg och slipar ytorna med sandpapper.

Om du använder varmluftspistol att ta bort färgen med, skydda glasen med en våt trasa. Värm bort färgen även på beslagen som sitter kvar. Skrapa sedan bort den lösa färgen med en morakniv eller färgskrapa. Med en trekantskrapa kan du först slipa fram lämpliga profiler så att du lättare kan komma åt profileringarna på bågen och spröjsen. Till de släta ytorna använd en rak färgskrapa. Slipa sedan ytorna med sandpapper.

Halvoljning

Efter renskrapning kan du bedöma bågens kondition. Är träet friskt och beslag och kittning i gott skick kan du fortsätta med halvoljning, som görs med hälften kokt linolja, hälften balsamterpentin. När halvoljan torkat blir virket hårt och motståndskraftigt. Därefter grundmålar du och färdigstryker med linoljefärg.

Fönster hänger på tork i ett rum.
Fönsterrestaurering, ett fönster till Ljusterö kyrka stryks med linoljefärg i verkstaden på Uppsala Fönsterhantverk. Fotograf: Hedvig Bellberg.

Så här målar du

Fönster bör målas när det är varmt och torrt ute. Maj-augusti är den bästa målningsperioden. Direkt solsken bör undvikas, då det kan ge upphov till blåsbildning genom att färgskikten torkar för fort. Det är viktigt att måla mycket tunt, annars torkar färgen för långsamt.

Målning av ett fönster görs normalt med tre strykningar: grundning, mellanstrykning och slutstrykning. De delar av fönstret som har gott färgskikt behöver inte grundas, med däremot slipas för att få ett fästande underlag för mellan- och slutstrykning.

Renskrapade/trärena delar ska också oljas in innan grundning (så kallad halvoljning, se ovan). Spackla där du bedömer att det är nödvändigt. Spackling ska ske efter oljningen och görs med linoljespackel /linoljekitt.

Val av färgpigment

Grunda både ut- och insidan av bågen, beslagen och kittfalsen med en blandning av kokt linolja och ca 30 procent terpentin. (Du kan också utesluta oljning av kittfalsen och istället shellackera kittfalsen. Schellackeringen hindrar träet från att dra åt sig linoljan från kittet och torka ut kittet.) Om bågarna ska målas med en ljus kulör, grundmåla med enbart zinkvitt pigment. Då slipper man de typiska “svarta mögelprickarna”. Till fönsterbågar som ska målas med mörka kulörer går det bra att grunda med den mörka färdigstrykningsfärgen direkt, spädd med 10-15 procent terpentin.

Måla även in kittet

Kitta och glasa bågarna. Måla därefter en gång (mellanstrykning) med utspädd färg (kokt linolja, 5-10 procent terpentin och pigment) och sen en gång (slutstrykning) med outspädd färg (kokt linolja och pigment). Måla tunt och låt färgen torka mellan strykningarna. Tänk på att måla även kittet och att du skall stryka färgen någon millimeter ut på fönsterglaset. Linoljefärg blir billigast om man blandar färgen själv.

Det är viktigt hur fönstren färgsätts och att ursprunglig färgsättning behålls. Utvändig färg på fönster är en del av fasadens färgsättning. Läs mer om färgsättning under rubriken Färg och färgsättning.