Exteriör - Eternittak

Underhåll av ett eternittak

Om man på sitt hus har ett väl fungerande eternittak så finns det ingen anledning att byta ut det. Det är ett bra taktäckningsmaterial som är helt ofarligt där det ligger orört.

Det är viktigt att mossa försiktigt avlägsnas från taket. Mossa leder nämligen till att fukt samlas och tränger in i skarvarna och bakom plattorna. Detta kan på sikt leda till fukt och rötskador i takkonstruktionen.

Plattor som sitter fast på vägg.
Eternitplattor lagda i rutmönster. Fotograf: Alf Nordström.

Mer omfattande rengöring, reparation eller rivning av eternit skall utföras av utbildad personal med skyddskläder och andningsskydd. Kompletteringsplattor görs av fibercement.

Vid rengöring av eternittak, tänk på att använda andningsskydd!