Exteriör - Fasadelement i betong

Fasadelement i betong

Fabrikstillverkade betongelement förekom vanligen på hus från andra hälften av 1900-talet, men används även idag. De kom i många olika utföranden, kring tiden för miljonprogrammet, även om den bebyggelsen inte till största delen fick detta fasadmaterial. Elementen var vanligen grå ofärgade, men infärgade element förekom också, såsom röda, bruna och orangea. Storleken på elementen varierade och kunde täcka ett större fält av en fasad, till exempel ett rum och var då bärande och införlivad i konstruktionen. Icke bärande element var ofta mindre och utförda i lättbetong och fungerade dekorativt samt stomskyddande.

Det förekom både bärande och icke bärande fasadelement i betong. De bärande elementen var en del av huskonstruktionen och bar ovanliggande bjälklag, medan de icke bärande elementen fästes på byggnadens stomme som ett skydd. Betongelementens yta var fabriksfärdig, och endast tätning av fogarna utfördes på byggarbetsplatsen.

Betongelement med frilagd ballast känner de flesta också till som fasadmaterial. Då har ytan framträdande småsten av till exempel marmor eller sjörullad småsten.

Betongelementen kunde också gjutas i formar som skapade en reliefverkan, vilket gav ett extra särpräglat uttryck till utvalda fasader.

Närbild på ett hörn av ett hus.
Fönsterlösa gavlar klädda med betongelement med frilagd ballast. Täby. Fotograf: Albin Uller.