Exteriör - Eternittak

Eternittak

På 1930–1950–talen blev eternit ett populärt byggnadsmaterial. Plana och falsade eternitplattor i olika former förekom. Dessa tillverkades i ljusgrått (ofärgad eternit), mörkgrått och tegelfärg.

Närmast i bild åkermark, längre bort ett hus.
Gröna eternittak i Skå, Ekerö. Fotograf: Alf Nordström.

Under 1930-talet blev eternitplattan, speciellt diagonal- och fasettplattan, ett billigt alternativ då man skulle ersätta uttjänta gamla spån-, halm och papptak. Ett eternittak kostade mindre än hälften av ett tegeltak och det krävde inte någon förstärkning av den befintliga takstolen.

På 1970-talet upptäcktes att asbesten i eternit var mycket giftig varpå materialproduktionen förbjöds. Därefter förbjöds även hanteringen av eternitmaterial vid ombyggnationer, för andra än yrkesmän med skyddskläder och andningsskydd.