Exteriör - Exteriör

Kulturvärden och kulturhistoriska värden

De allra flesta byggnader, såväl de mest monumentala som de mest vardagliga, har vad som kallas kulturvärden och kulturhistoriska värden. Det betyder att byggnaden bidrar till upplevelser av skönhet och identitet och att de kan berätta om det förflutna, att bidra med kunskap och förståelse om företeelser och människors livsvillkor i olika tider. Kulturvärden och kulturhistoriska värden kan bero både av att byggnaden är i ursprungligt skick och därmed berättar något om tiden då den uppfördes, och av att byggnaden genomgått intressanta förändringar som visar på skiftande omständigheter. Även bebyggelsegrupper och grönmiljöer kan ha kulturvärden och kulturhistoriska värden, vill du veta mer om dem så gå in på våra sidor om bebyggelsehistoria.

Oavsett vilket, om huset är välbevarat eller inte så, kan du här läsa om tidstypiska delar och detaljer och hur du tar hand om dem. Vill du läsa mer om kulturvärden och kulturhistoriska värden och hur det går till när antikvarien värderar en byggnad eller en miljö så kan du göra det på Boverkets hemsida om kulturvärden. Klicka här för att läsa mer om kulturvärden.

Bygge och bo, Lidingö
Kvarteret Amor 1, villa från utställningen Bygge och bo, Lidingö 1925. Foto: Anna Ulfstrand