Exteriör - Puts

Puts

Puts är, näst efter träpanel, det vanligaste traditionella fasadmaterialet. Puts används som fasadyta på murade hus av tegel, natursten och betongsten, eller på trästomme, så kallad revetering. Vidare kan puts användas till husgrunder och källare samt inomhus till murstockar.

Revetering förekom från 1700-talet, men tekniken blev vanlig först vid mitten av 1800-talet. Ofta putsades trähus för att likna stenhus, som ansågs vara finare än trähus.

Under funktionalismen på 1930-talet blev putsen mycket populär. På dessa hus är putsen en viktig del av arkitekturen. Framför allt när det gäller 1930- och 40-talets funkishus, men också i senare uppförda områden från 1950- och början av 1960-talet, där det finns villor med tidstypiskt putsade fasader.

En hus.
Putsad fasad, Sälgvägen, Järfälla, 1950-tal. Fotograf: Johan Stigholt.

Material och utförande

Traditionellt tillverkas puts av kalk, sand och vatten så kallad kalkputs (k-bruk). Efter 1940-talet, tillsattes cement för att göra putsen starkare (kc-bruk). En nackdel med tillsatsen av cement var att putsskiktet blev mindre elastiskt och mindre smidigt i förhållande till underlaget. Cement gör bruket motståndskraftigt och mindre temperaturkänsligt.

Det är skillnad på slätputs och spritputs. Den släta putsen kan ha många olika utföranden. Den kan följa murens yta eller dölja ojämnheter i underlaget. Spritputs innehåller ballast i form av grus eller sten som ger ytan karaktär.

För att få putsen att fästa behövs ett underlag. Vid revetering fästes kalkputsen ursprungligen med träpluggar som knackades in i fasaden eller så höggs sneda hack i träytan. Träplugg användes främst då man ville revetera redan uppförda hus. Andra metoder är diagonala ribbor som spikades fast, så kallad spräckpanel och reveteringstegel. I början av 1900-talet kom reveteringsmattor av vass och hönsnät.

Närbild på plankor.
Spräckpanel. Diagonala ribbor som underlag för putsen.  Fotograf: Anna Ulfstrand.

Vid putsning slängs fuktig puts mot fasaden med murslev. För att inte putsen skall torka för snabbt är det viktigt att förvattna underlaget ett dygn innan arbetet ska utföras. Bruket läggs på i flera skikt – en kraftigare utstockning och ett tunnare ytbruk. När putsen börjat stabiliseras kan ytan göras slät med en rivbräda.